بیانیه مهم ایران و آژانس انرژی اتمی؛ مجوز در ازای تعهد – نیوزبازتاب خبر news.ir

بیانیه مهم ایران و آژانس انرژی اتمی؛ مجوز در ازای تعهد


اقتصاد نیوز :

آژانس و ایران تایید می کنند که این موضوعاتِ مرتبط با اجرای پادمان، منحصرا مربوط به مواد و فعالیت های هسته ای تحت پادمان براساس موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی می باشند.

به گزارش اقتصادنیوز، در پی سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان برای رایزنی بر سر دسترسی به مکان های ادعایی، بیانیه مشترکی بین دو طرف صادر شد. بر این اساس ایران مجوز دسترسی به دو مکان ادعایی را به آژانس داده و آژانس متقابلا تصریح کرده هیچ سوال و درخواست دیگری به مکان هایی فراتر نخواهد دادو

در بخشی از متن بیانیه آمده است:

ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده، و فعالیت های راستی آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. فعالیت های راستی آزمایی آژانس مطابق با موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و رویه استاندارد راستی آزمایی آژانس، همان گونه که برای همه کشورهای دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اجراء می شود، به صورت برابر و بدون تبعیض اجراء خواهد شد.

آژانس و ایران تایید می کنند که این موضوعاتِ مرتبط با اجرای پادمان، منحصرا مربوط به مواد و فعالیت های هسته ای تحت پادمان براساس موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی می باشند.

در این چارچوب براساس تجزیه و تحلیل اطلاعاتِ در اختیار آژانس، آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران، و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکان هایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، ندارد.

 


این مطلب برایم مفید است۴۰


نفر
این پست را پسندیده اند

لینک منبع: بیانیه مهم ایران و آژانس انرژی اتمی؛ مجوز در ازای تعهد – نیوز

https://www.news.ir/163765/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%AC/

خبر اقتصادی