بورس تهران چند میلیارد دلار می‌ارزد؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

 بورس تهران چند میلیارد دلار می‌ارزد؟

اقتصادنیوز:نتیجه رشد پرشتاب قیمت سهام در سال ۹۹، عبور ارزش کل بازار سهام (بورس و فرابورس) از ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۲۷ میلیارد دلار(با احتساب ارزش ۲۱۵۰۰ تومانی دلار در روز یکشنبه) بود. رقمی که ۵/ ۳ برابر میزان نقدینگی کل کشور است.

لینک منبع: بورس تهران چند میلیارد دلار می‌ارزد؟ – نیوز

https://www.news.ir/143437/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%9F/

خبر اقتصادی