برای فقر و گرسنگی کاری نکنیم مردم ما را بیرون می‌کنند – نیوزبازتاب خبر news.ir

برای فقر و گرسنگی کاری نکنیم مردم ما را بیرون می‌کنند

نماینده زاهدان:

اقتصادنیوز: نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: دو سال قبل من در همین مجلس گفتم اگر دولت کاری نکند به خاطر فقر و گرسنگی و فشار محرومین مردم روزی خواهند ریخت ما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مجلس و دولتمردان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دولت بیرون خواهند کرد. خیلی زمان نمی‌برد؛ چرا چشم و گوشتان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسته‌اید و توجه نمی‌کنید؟

لینک منبع: برای فقر و گرسنگی کاری نکنیم مردم ما را بیرون می‌کنند – نیوز

https://www.news.ir/118525/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7/

خبر اقتصادی