بخشی از کسری بودجه دولت تامین شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

این مرکز در اطلاعیه صادر شده، این اقدام را در راستای تأمین مالی غیر­تورمی ناترازی بودجه عمومی دولت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ایمن بازار بدهی عنوان کرده است.

بر اساس این اطلاعیه پس از دریافت پیشنهادهای خرید اوراق از متقاضیان در سامانه بازار بین‌بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، در کل مبلغ ۴ هزار و ۴۰۴  میلیارد تومان در مورخ هفتم مردادماه به شرح مشخصات جدول شماره (۱) برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت تأمین شد:

علاوه بر این، عرضه اوراق از طریق برگزاری همزمان حراج در بازار پول و سرمایه انجام می‌شود و در نتیجه هشت مرحله عرضه هفته­‌های گذشته، مبلغ ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تأمین شده است که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

در بخش دیگری از این اطلاعیه می‌خوانیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل مستمر «روند تحولات متغیرهای اقتصادی»و «روند سنجه­‌های پایداری بدهی­‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف» و «پیش‌بینی جریان ورودی و خروجی منابع بودجه عمومی به خزانه و نیز تلاش جهت حصول به درجات قابل قبولی از سازگاری سیاستی با سیاست‌گذار پولی» هر هفته نسبت به پذیرش پیشنهادها اقدام می‌کند. بدیهی است نتیجه این رویکرد، کسب اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید است.

لینک منبع: بخشی از کسری بودجه دولت تامین شد – نیوز

https://www.news.ir/130582/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF/

خبر اقتصادی