بخشنامه بانک مرکزی درباره مهلت پرداخت وام کمک ودیعه مسکن – نیوزبازتاب خبر news.ir

بخشنامه بانک مرکزی درباره مهلت پرداخت وام کمک ودیعه مسکن

​اقتصادنیوز: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، تمدید مهلت پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن، مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده از کرونا را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

لینک منبع: بخشنامه بانک مرکزی درباره مهلت پرداخت وام کمک ودیعه مسکن – نیوز

https://www.news.ir/199542/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA/

خبر اقتصادی