بازگشت وزیر ارتباطات به فضای مجازی بعد از غیبت مشکوک – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، آذری جهرمی با انتشار پستی به پویش ایران‌همدل برای کمک به نیازمندان پیوست و مبلغ هدیه سالگرد ازدواج را به این پویش اختصاص داد.

جهرمی

وی از علی پروین و امیر قلعه نوعی هم خواست به این پویش بپیوندند.

لینک منبع: بازگشت وزیر ارتباطات به فضای مجازی بعد از غیبت مشکوک – نیوز

https://www.news.ir/141234/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/

خبر اقتصادی