این خبر را وارد کنندگان برنج بخوانند – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا: پرویز محمدنژاد در خصوص واردات برنج و ۳۰۰ برنجی که در گمرکات کشور منتظر ترخیص است، اظهار کرد: در این خصوص به وزیر کشاورزی تذکر داده شد مبنی بر اینکه تا پایان برداشت برنج حق توزیع برنج‌های وارداتی را ندارند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: تا پایان زمان تعیین شده، ورود به توزیع برنج وارداتی ممنوع است و قانون با دقت در این زمینه اجرایی می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به نزدیکی به فصل برداشت برنج باید جلوی واردات بی رویه برنج گرفته شود طبق قانون سه ماه قبل و بعد از برداشت برنج  واردات آن ممنوع است.

 

لینک منبع: این خبر را وارد کنندگان برنج بخوانند – نیوز

https://www.news.ir/161186/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/

خبر اقتصادی