اگر الکل گران است از بنزین استفاده کنید! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جمهوری اسلامی دوترته گفت اگر فقرا به الکل دسترسی ندارند به جای آن از بنزین استفاده کنند. مقام‌های این کشور برای توجیه با ادعای بی‌پایه وی، گفتند دوترته شوخی کرده است ولی وی با تکرار حرف‌های خود گفت: اگر الکل در دسترس نیست به‌ویژه برای فقرا، به پمپ‌های بنزین بروید و از بنزین برای گندزدایی استفاده کنید. من اصلاً شوخی نمی‌کنم!

 

لینک منبع: اگر الکل گران است از بنزین استفاده کنید! – نیوز

https://www.news.ir/133839/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/

خبر اقتصادی