اُفت شاخص کل بورس در ۱۲ آبان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

امروز دوشنبه (۱۲ آبان ماه)  شاخص کل بورس  با اُفت ۱۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۶۶ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فارس، شپنا، فولاد، شتران، شبندر، اخابر و بصادر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نمادقیمت پایانیتاثیر
فارس۱۲,۳۷۰

(۴۸۷۷٫۸۷)

شپنا۱۳,۱۰۰

(۱۳۵۱٫۳۲)

فولاد۱۲,۲۷۰

(۱۳۱۱٫۵۷)

شتران۱۰,۹۴۰

(۱۱۱۷٫۸۲)

شبندر۲۶,۱۰۰

(۱۰۲۷٫۶۸)

اخابر۱۲,۱۹۰

(۹۷۲٫۷)

وبصادر۳,۱۵۰

(۵۰۴٫۳۶)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۷۵  واحدی وارد کانال ۱۵ هزار و ۹۰۹  واحدی شد.

نمادقیمت پایانیتاثیر
شگویا۱۰,۲۹۵

(۱۸٫۴۶)

وسپهر۱۱,۵۷۵

(۱۲٫۷)

غصینو۳۹,۴۵۳

۱۱٫۹۲

صبا۸,۰۷۲

(۱۱٫۹۱)

فرابورس۵۳,۶۵۹

(۱۱٫۱۸)

آریا۱۵۶,۳۲۹

(۶٫۵۲)

سمگا۱۷,۴۲۲

(۵٫۹۳)

 

لینک منبع: اُفت شاخص کل بورس در ۱۲ آبان – نیوز

https://www.news.ir/250138/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی