اولین کارخانه پنبه ایران/گزارش تصویری – نیوزبازتاب خبر news.ir

کارخانه پنبه پاک‌کنی لیوانی مربوط به دوره قاجار و در شهر بندرگز واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۵۵۹ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.کد خبر:
۱۰۰۷۶۷۷

لینک منبع: اولین کارخانه پنبه ایران/گزارش تصویری – نیوز

https://www.news.ir/244419/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/

خبر اقتصادی