اولین مناظره بایدن و ترامپ چگونه برگزار می‌شود؟ +جزئیات – نیوزبازتاب خبر news.ir

اولین مناظره بایدن و ترامپ چگونه برگزار می‌شود؟ +جزئیات

اقتصادنیوز: نشریه پولیتیکو شنبه شب گزارش داد که در اولین مناظره بایدن و ترامپ آنان به خاطر کرونا با یکدیگر دست نمی‌دهند و انتظار می‌رود دو طرف از طریق تماس آرنج‌ها با هم خوش و بش کنند.

لینک منبع: اولین مناظره بایدن و ترامپ چگونه برگزار می‌شود؟ +جزئیات – نیوز

https://www.news.ir/204574/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7/

خبر اقتصادی