اولین قیمت ها از بازار مسکن در شهریور ۹۹ – نیوزبازتاب خبر news.ir


اقتصاد نیوز :

مشاوران املاک می گویند:کماکان در فصل آخر تابستان عرضه فایل ها محدود است به همین دلیل متقاضیان در برخی مناطق مصرفی ناچار می شوند برای تهیه مسکن مورد نیاز مبلغی در حد مناطق غیر مصرفی پرداخت کنند.

لینک منبع: اولین قیمت ها از بازار مسکن در شهریور ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/164193/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9/

خبر اقتصادی