اولین دستور مهردادبذرپاش در سمت جدید – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران؛ رئیس دیوان محاسبات دستور انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و نظارت از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به جهت مشکلات ایجاده شده، به خصوص احقاق حقوق پرسنل و کارگران آن را صادر کرد.

مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات در راستای ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، دستور انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و نظارت پس از آن به جهت مشکلات ایجاده شده در آن مجموعه، به خصوص احقاق حقوق پرسنل و کارگران خدوم و زحمتکش آن را صادر کرد.

لازم بذکر است؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در زمره شرکتهای استراتژیک کشور محسوب شده و با توجه به گزارش فنی دیوان محاسبات مبنی بر عدم رعایت ماده ۲ دستورالعمل انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضیان خرید سهام کنترلی و مدیریتی، این دستور صادر شده است.

همچنین وجود ایرادات در فرایند واگذاری شرکت، تخصیص میلیونها دلار ارز دولتی پس از واگذاری و عدم مصرف کامل آن در موارد معین شده و نیز عدم ایفای تعهدات قراردادی از جمله موارد مبهم در این واگذاری اشاره شده است.

لینک منبع: اولین دستور مهردادبذرپاش در سمت جدید – نیوز

https://www.news.ir/135274/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/

خبر اقتصادی