اولین توئیت پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پس از دیدار با الکاظمی – نیوزبازتاب خبر news.ir

صفحه رهبر انقلاب در توئیتر: جمهوری اسلامی ایران هرگز ترور سردار سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و قطعا ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد.

لینک منبع: اولین توئیت پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پس از دیدار با الکاظمی – نیوز

https://www.news.ir/121587/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9/

خبر اقتصادی