اولین تصاویر از خسارت انفجار مهیب بیروت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین: ساعاتی پیش انفجاری مهیب بیروت رو لرزاند گفته می شود این انفجار قارچی شکل بوده و تا ۱۰ کیلومتر موج انفجار داشته است.

اولین تصاویر از خسارت انفجار مهیب بیروت/عکس

 

 

 

لینک منبع: اولین تصاویر از خسارت انفجار مهیب بیروت – نیوز

https://www.news.ir/137502/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88/

خبر اقتصادی