انتقاد شدید محسن رضایی از بورس – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوزمحسن رضایی در توئیتر خود نوشت:”مشخصه یک نظام اقتصادی سالم این است که در آن به فعالیت مولد پاداش داده شود؛ یعنی سازِکارهای اقتصادی به گونه‌ای تنظیم گردد که سطح سود فعالیت مولد، بیش از سطح سود فعالیت غیرمولد باشد. معنی هدایت نقدینگی به تولید جز این نیست. آنچه در ⁧‫بورس‬⁩ می‌گذرد، نقطه مقابل این رویکرد است.”

 

لینک منبع: انتقاد شدید محسن رضایی از بورس – نیوز

https://www.news.ir/119288/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/

خبر اقتصادی