انتقاد جمهوری اسلامی از نمایش علنی آرایش غلیظ و روابط نامشروع در چند فیلم – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، این روزنامه نوشت: طی ماههای اخیر سریالی با عنوان «آقازاده» توسط (موسسه رسانه‌ای اوج) وابسته به یکی از نهادهای نظامی و همچنین سریال «دل» در شبکه خانگی درحال پخش هستندکه جدای از محتوا و هزینه هنگفتی که برای آنها شده است، استفاده از آرایشهای بسیار غلیظ و روابط چندضلعی نامشروع در آنها، این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که قوه قضاییه و وزارت ارشاد با توجه به وظیفه قانونی جلوگیری از وقوع جرم که بر عهده دارند، چرا در این زمینه اقدامی نمی‌کنند؟

لینک منبع: انتقاد جمهوری اسلامی از نمایش علنی آرایش غلیظ و روابط نامشروع در چند فیلم – نیوز

https://www.news.ir/158916/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7/

خبر اقتصادی