انتشار اولین اخبار درباره جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی ساقط شده در آسمان ایران توسط کانادا – نیوزبازتاب خبر news.ir

انتشار اولین اخبار درباره جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی ساقط شده در آسمان ایران توسط کانادا

اقتصادنیوز: رییس اداره ایمنی حمل و نقل کانادا اعلام کرد که تیم تحقیق بین‌المللی، تحلیل اولیه اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را در فرانسه به پایان رسانده است.

لینک منبع: انتشار اولین اخبار درباره جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی ساقط شده در آسمان ایران توسط کانادا – نیوز

https://www.news.ir/123700/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88/

خبر اقتصادی