انتشارنتایج نظرسنجی از ۱۰۰ شرکت ساختمانی درباره وضعیت کنونی و آینده کوتاه‌مدت بازار ساخت وساز ایران+جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

انتشارنتایج نظرسنجی از ۱۰۰ شرکت ساختمانی درباره وضعیت کنونی و آینده کوتاه‌مدت بازار ساخت وساز ایران+جدول

اقتصادنیوز: نتایج یک نظرسنجی رسمی از نمایندگان ۱۰۰ تیم عرضه مسکن در شهرهای کشور درباره وضعیت کنونی و آینده کوتاه‌مدت بازار ساخت وساز نشان می‌دهد دو شاخص اصلی بازار مسکن با قرارگرفتن در بدترین وضعیت طی ۹ ماهه گذشته، دو رکورد تلخ از خود برجای گذاشته‌اند.

لینک منبع: انتشارنتایج نظرسنجی از ۱۰۰ شرکت ساختمانی درباره وضعیت کنونی و آینده کوتاه‌مدت بازار ساخت وساز ایران+جدول – نیوز

https://www.news.ir/141919/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85/

خبر اقتصادی