الزامی شدن آموزش‌های فنی تخصصی برای متقاضیان پروانه کسب در حوزه سوخت‌های جایگزین – نیوزبازتاب خبر news.ir

الزامی شدن آموزش‌های فنی تخصصی برای متقاضیان پروانه کسب در حوزه سوخت‌های جایگزین

اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با صدور اطلاعیه‌ای بر الزامی شدن آموزش فنی تخصصی برای متقاضیان دریافت پروانه کسب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن اطلاعیه اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات و ابسته که به امضای علی محمودیان رسیده است آمده است: به اطلاع کلیه کارگروه‌های استانی می‌رساند متقاضیانی که در حال حاضر برای دریافت پروانه‌ کسب در زمینه‌های کم فشار و پرفشار و آزمایشگاه هیدرواستاتیک ثبت نام می‌کنند، با توجه به تخصصی بودن موضوع پروانه لزوم گذراندن دوره‌های آموزشی در اولویت قرار دارد.

لذا از تاریخ این نامه به مدت دو ماه دیگر و تا هفتم دی ماه کسانی که برای پروانه کسب ثبت نام می‌کنند همزمان باید دوره‌ آموزشی را نیز ثبت نام کرده باشند. بنابراین دریافت پروانه برای آنان بلامانع است ولی بعد از تاریخ فوق‌الذکر در زمان ثبت‌نام برای پروانه کسب، گواهی‌نامه‌های آموزشی را باید ارائه کنند. بدین معنی که بدون دارا بدون گواهینامه تخصصی نمی‌توانند برای پروانه کسب ثبت‌نام کنند. 

 

لینک منبع: الزامی شدن آموزش‌های فنی تخصصی برای متقاضیان پروانه کسب در حوزه سوخت‌های جایگزین – نیوز

https://www.news.ir/241823/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85/

خبر اقتصادی