اقدام جدید مجلس آمریکا برای مقابله با خودسری‌های احتمالی ترامپ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا بامداد سه‌شنبه تارنمای هیل، این مصوبه که یکی از متمم‌های «قانون اختیارت دفاع ملی» است با ۲۲۷ رأی موافق در مقابل ۱۷۹ رأی مخالف به تصویب رسید.

لینک منبع: اقدام جدید مجلس آمریکا برای مقابله با خودسری‌های احتمالی ترامپ – نیوز

https://www.news.ir/120414/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE/

خبر اقتصادی