افزایش ۴ بر ابری نرخ تورم فرانسه – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ، مرکز آمار فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۸ درصد افزایش پیدا کرده که این نرخ تورم، بالاتربن تورم ثبت شده در این کشور از ابتدای آغاز بحران کرونا تاکنون بوده است.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، مهم ترین عامل افزایشی نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش تنباکو و دخانیات بوده است که تورم آن طی این مدت به ۱۳.۸ درصد رسیده است.

در بین سایر بخش‌ها نرخ تورم مواد غذایی با ۱.۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۱.۱ درصد رسیده ولی تورم بخش انرژی از منفی ۹.۳ درصد به منفی ۷.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. 

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه ژوییه ۰.۴ درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه ژوییه به ۰.۳ درصد رسیده است.

از سوی دیگر نرخ تورم آلمان در ماه ژوییه بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله داشته است. نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه با یک درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به منفی ۰.۱ درصد رسید.

این نرخ تورم که پایین‌ترین تورم ثبت شده از آوریل سال ۲۰۱۶ در این کشور محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن به منفی ۶.۷ درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار آلمان، تورم در بخش مواد غذایی  به ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ برابر با ۲.۳۷ درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶۲ درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در ماه ژوییه منفی ۰.۵ درصد اندازه‌گیری شده که یک درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد، در ماه ژوییه به منفی ۰.۲ درصد رسیده است.

لینک منبع: افزایش ۴ بر ابری نرخ تورم فرانسه – نیوز

https://www.news.ir/134119/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/

خبر اقتصادی