افزایش کارمزد انتقال پول بین بانکی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

با نظر بانک مرکزی میزان جدید کارمزد انتقال پول بین بانکی (کارت به کارت) مشخص شد.

بر این اساس از اول آذرماه کارمزد انتقال یک میلیون تومان پول ۶۰۰ تومان است و به ازای هر یک میلیون اضافه ۲۴۰ تومان بیشتر باید کارمزد پرداخت کرد.

همچنین کارمزد اعلام مانده کارت و ده گردش آخر ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از خودپرداز ۱۲۰ تومان می‌شود.

 

لینک منبع: افزایش کارمزد انتقال پول بین بانکی – نیوز

https://www.news.ir/245939/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C/

خبر اقتصادی