افزایش تزریق ارز به بازار نیما – نیوزبازتاب خبر news.ir

افزایش تزریق ارز به بازار نیما

​اقتصادنیوز: مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ضمن تایید افزایش صادرات نفتی کشور و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی در ماه‌های اخیر، گفت: فروش حواله‌های ارزی صادراتی در شهریور سال جاری نسبت به مرداد ماه در سامانه نیما معادل ۷۷ درصد رشد داشته است.

لینک منبع: افزایش تزریق ارز به بازار نیما – نیوز

https://www.news.ir/204982/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7/

خبر اقتصادی