اعلام میزان مالیات خانه‌های خالی وشیوه دریافت آن توسط سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس – نیوزبازتاب خبر news.ir

 به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخابسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خانه ای را خالی نگه دارد در سال اول ۵۰ میلیون تومان پرداخت کند بابت نگه داشتن ملک.که این مبلغ ماهیانه دریافت میگردد.

لینک منبع: اعلام میزان مالیات خانه‌های خالی وشیوه دریافت آن توسط سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس – نیوز

https://www.news.ir/131650/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%88/

خبر اقتصادی