اعلام میزان خسارت موج دوم پاندمی کرونا برای پالایشگاه‌های آسیا – نیوزبازتاب خبر news.ir

اعلام میزان خسارت موج دوم پاندمی کرونا برای پالایشگاه‌های آسیا

اقتصادنیوز: به دنبال ضربه شدید موج دوم پاندمی به احیای تقاضا و افزایش موجودی انبارها، عواید پالایشگاه‌های آسیایی در ماه جولای تقریبا از بین رفت و بدترین عملکرد چندین ماه اخیر را به ثبت رساندند.

لینک منبع: اعلام میزان خسارت موج دوم پاندمی کرونا برای پالایشگاه‌های آسیا – نیوز

https://www.news.ir/136137/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

خبر اقتصادی