اعلام زمان واریز کمک هزینه خانواده‌های دارای چند قلو – نیوزبازتاب خبر news.ir

اعلام زمان واریز کمک هزینه خانواده‌های دارای چند قلو

اقتصادنیوز: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تاخیر در پرداخت کمک هزینه خانواده های دارای فرزند چند قلو گفت: مشکلی در پرداخت به وجود آمده بود که با رفع این مشکل طی دو روز آینده این مبلغ به حساب خانواده‌های ۳ قلو به بالا واریز می شود.

لینک منبع: اعلام زمان واریز کمک هزینه خانواده‌های دارای چند قلو – نیوز

https://www.news.ir/122285/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/

خبر اقتصادی