اعلام رتبه جهانی ایران در شاخص رقابت صنعتی+جدول مقایسه ایران و سایر کشورهای منطقهبازتاب خبر news.ir

اعلام رتبه جهانی ایران در شاخص رقابت صنعتی+جدول مقایسه ایران و سایر کشورهای منطقه

لینک منبع: اعلام رتبه جهانی ایران در شاخص رقابت صنعتی+جدول مقایسه ایران و سایر کشورهای منطقه

https://www.news.ir/119210/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D9%86/

خبر اقتصادی