اعتراض معلمان آمریکا به بازگشایی مدارس – نیوزبازتاب خبر news.ir

معلمان خواستار بازگشایی نشدن مدارس در آمریکا در ماه‌های اگوست و سپتامبر (مرداد و شهریور) شدند. 

این گروه، آغاز به کار فعالیت مدارس را مستلزم تایید علمی چنین تصمیمی (فعالیت مدارس) می‌دانند. 

در وب سایت وابسته معلمان معترض آمده است که معلمان در سراسر آمریکا می‌خواهند منتظر بمانند تا پروتکل‌های ایمنی مانند تشکیل کلاس با دانش آموزان کمتر و آزمایش ویروس کرونا در کلاس‌ها آماده شده و مشاوران و پرستاران در مدارس به تعداد کافی حضور داشته باشند. 

لینک منبع: اعتراض معلمان آمریکا به بازگشایی مدارس – نیوز

https://www.news.ir/136430/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی