اعتراض جمهوری اسلامی به حمایت ایالات متحده از گروه تندر! – نیوزبازتاب خبر news.ir

اعتراض جمهوری اسلامی به حمایت ایالات متحده از گروه تندر!

اقتصادنیوز: ایران در نامه ای که روز جمعه توسط مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به دبیرکل این سازمان ارسال شد، به حمایت آمریکا از گروه تندر اعتراض کرد و خواستار برخورد سازمان مذکور با این کشور شد.

لینک منبع: اعتراض جمهوری اسلامی به حمایت ایالات متحده از گروه تندر! – نیوز

https://www.news.ir/141610/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85/

خبر اقتصادی