اطلاعیه نهم درباره وضعیت شجریان در بیمارستان – نیوزبازتاب خبر news.ir

متن اطلاعیه نهم

«در راستای اطلاع رسانی به مردم هنردوست و هم میهنان عزیز به استحضار می‌رساند امروز شرایط عمومی، قلبی و ریوی استاد پایدار و تاییدیه ترخیص شدن ایشان برای انتقال به منزل از تیم پزشکی در حال دریافت است.»

لینک منبع: اطلاعیه نهم درباره وضعیت شجریان در بیمارستان – نیوز

https://www.news.ir/159513/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85/

خبر اقتصادی