استاندارد بنزین پایتخت یورو ۴ است – نیوزبازتاب خبر news.ir

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور با اشاره به خبری مبنی بر کاهش کیفیت سوخت در تهران گفت: در حال حاضر کیفیت سوخت در تهران خوب است.

او ادامه داد: در حال حاضر کیفیت سوخت در کشور بسیار مطلوب است و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور آمادگی این را دارد که سوخت بنزین را در معتبرترین آزمایشگاه‌ها بررسی و صحت و سقم آن را تائید کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور افزود: بنزینی که در جایگاه‌های سوخت کشور عرضه می‌شود دارای استاندارد جهانی یورو ۴ است و این موضوع که کیفیت سوخت در کشور پایین است را به شدت تکذیب می‌کنیم.

کاهی تصریح کرد: ما آمادگی این را داریم که اگر بنزین جایگاه سوختی در کشور کیفیت مطلوبی را ندارد آن را بررسی کنیم چرا که سوخت مصرفی در کشور و بخصوص در تهران از طریق سازمان استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد و بنزینی که در جایگاه‌های سوخت کشور عرضه می‌شود دارای استاندارد جهانی یورو ۴ است.

لینک منبع: استاندارد بنزین پایتخت یورو ۴ است – نیوز

https://www.news.ir/304299/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

خبر اقتصادی