از پیشنهاد فرار به دختر نعمت زاده تا ماجرای دلار جهانگیری – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صمت و مشاور این روزهای وزیر نفت مهمان برنامه تلویزیونی «دست خط» بود. جزئیاتی از این گفتگو را ببینید.

لینک منبع: از پیشنهاد فرار به دختر نعمت زاده تا ماجرای دلار جهانگیری – نیوز

https://www.news.ir/132505/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC/

خبر اقتصادی