ارگان صدا وسیما پروژه دستگیری بعدی برون‌مرزی نهادهای امنیتی را لو داد!+تصویر – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: روزنامه جام‌جم ارگان صدا وسیما به مناسبت دستگیری جمشید شارمند از چهره‌های اپوزیسیون خشونت‌طلب خارج از کشور تصویری از کیس احتمالی بعدی نهادهای امنیتی را منتشرکرد. طبق این طرح جام جم مسیح علی‌نژاد در نوبت دستگیری قرار گرفته است!

لینک منبع: ارگان صدا وسیما پروژه دستگیری بعدی برون‌مرزی نهادهای امنیتی را لو داد!+تصویر – نیوز

https://www.news.ir/134565/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88/

خبر اقتصادی