اروپا روبروی رژیم صهیونیستی ایستاد – نیوزبازتاب خبر news.ir

اروپا روبروی رژیم صهیونیستی ایستاد

اقتصاد نیوز: سفرای ۱۶ کشور اروپایی با ارسال پیام اعتراضی به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، تصمیم این رژیم برای ادامه ساخت و ساز برای صهیونیست‌ها در منطقه E۱ واقع در کرانه باختری را نگران‌کننده خواندند.

لینک منبع: اروپا روبروی رژیم صهیونیستی ایستاد – نیوز

https://www.news.ir/135028/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/

خبر اقتصادی