ارسال سلاح کار دست اردن داد؛ سفیر در باکو احضار شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

این اقدام در سایه مناقشه نظامی کنونی آذربایجان با ایروان صورت گرفته است. 

 وزارت خارجه جمهوری آذربایجان «سامی عبدالله غوشه»، سفیر اردن در باکو را احضار کرد.

در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این رابطه آمده است: «آراز عظیموف، معاون وزیر خارجه آذربایجان به غوشه گفته فروش سلاح اردن به ارمنستان در شرایطی که ایروان اخیرا حملاتی به خاک ما داشته واکنش منفی مردم این کشور را به همراه داشته است.»

غوشه نیز تاکید کرد‌ که نگرانی آذربایجان را درک می‌کند و تمام تلاش‌های خود را برای حل مشکل خواهد کرد

لینک منبع: ارسال سلاح کار دست اردن داد؛ سفیر در باکو احضار شد – نیوز

https://www.news.ir/128057/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9B-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9/

خبر اقتصادی