ادعاهای تازه پمپئو و نتانیاهو درباره ایران+فیلم – نیوزبازتاب خبر news.ir

ادعاهای تازه پمپئو و نتانیاهو درباره ایران+فیلم


اقتصاد نیوز :

وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشستی در سرزمین های اشغالی در لفاظی های تازه شان گفتند از هر ابزاری استفاده میکنیم تا ایران از راه فروش جنگ افزار پول کسب نکند!

لینک منبع: ادعاهای تازه پمپئو و نتانیاهو درباره ایران+فیلم – نیوز

https://www.news.ir/160960/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7/

خبر اقتصادی