ادامه حرکت سینوسی «دارایکم» با رشد ۴٫۸۷ درصدی – نیوزبازتاب خبر news.ir

ادامه حرکت سینوسی «دارایکم» با رشد 4.87 درصدی

اقتصادنیوز: در حالی که نمودار قیمت معامله صندوق واسطه گری مالی یکم در چهار روز گذشته نزولی شده بود، ارزش مبادله آن در آخرین روز هفته دوباره به مدار صعود بازگشت و با ۱ هزار و ۷۸ تومان افزایش، روز را با قیمت ۲۳ هزار و ۲۱۰ تومان به پایان برد.

لینک منبع: ادامه حرکت سینوسی «دارایکم» با رشد ۴٫۸۷ درصدی – نیوز

https://www.news.ir/138562/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%D9%AB%DB%B8/

خبر اقتصادی