اختیارات وزارت ورزش در دستان رییس جمهور – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس:وظایف و اختیارات وزرات ورزش توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را ابلاغ کرد.

لینک منبع: اختیارات وزارت ورزش در دستان رییس جمهور – نیوز

https://www.news.ir/208257/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88/

خبر اقتصادی