احمدی نژاد دنبال رهبری ایران و جهان و حومه جهان است!/در چه صورت انتخاباتی با مشارکت ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت! – نیوزبازتاب خبر news.ir

 به گزارش اقتصادنیوز او در بخشی از این گفت‌وگو تاکید کرد:آقای احمدی نژاد، شوخی یا جدی، دنبال رهبری ایران و رهبری جهان و بعد از آن هم دنبال رهبری حومه جهان است. آقای احمدی‌نژاد، فرد زیرکی است و دست روی نقاط حساس می‌گذارد و رفتارهایش، بیشتر اپوزیسیونی است تا پوزیسیونی و به همین دلیل هم ممکن است در بدنه جامعه، مقداری رأی برای خودش جمع کند.

باهنر در بخشدیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: من یک مثال شاذ هم بزنم. یک زمان می‌گفتند که برای افزایش سطح حضور مردم در انتخابات سال ۱۴۰۰، باید چه کنیم؟ من به شوخی می‌گفتم که احمدی‌نژاد و خاتمی را تأیید کنید؛ البته با تأیید این دو نفر، شاید مشارکت به ۹۰ درصد برسد اما در عوض، یک شکاف عظیم امنیتی در کشور اتفاق خواهد افتاد، یعنی این اتفاق[تأیید صلاحیت احمدی‌نژاد و خاتمی]، شاید یک رویداد کاملاً ضدامنیت ملی شود.

 

 

 

لینک منبع: احمدی نژاد دنبال رهبری ایران و جهان و حومه جهان است!/در چه صورت انتخاباتی با مشارکت ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت! – نیوز

https://www.news.ir/117692/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%88/

خبر اقتصادی