اجازه ترانزیت ادوات نظامی را از مسیر کشورمان نمی‌دهیم +عکس – نیوزبازتاب خبر news.ir

اجازه ترانزیت ادوات نظامی را از مسیر کشورمان نمی‌دهیم +عکس

سخنگوی گمرک:

اقتصادنیوز: با بروز تنش بین دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان و در راستای سیاست های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دعوت طرفین به خویشتن داری و توجه به منشور سازمان ملل متحد در ایجاد صلح و امنیت، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز هرگونه ترانزیت سلاح و ادوات نظامی از خاک جمهوری اسلامی ایران به دو کشور دارای تنش را مانع خواهد شد.

لینک منبع: اجازه ترانزیت ادوات نظامی را از مسیر کشورمان نمی‌دهیم +عکس – نیوز

https://www.news.ir/211714/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4/

خبر اقتصادی