ابهام ۷٫۶ میلیارد دلاری – نیوزبازتاب خبر news.ir

ابهام 7.6 میلیارد دلاری

توضیحات مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره ارزهای بازنگشته؛

اقتصادنیوز: به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است.بر این اساس این ابهام مطرح است که بخشی از ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور یا صرف قاچاق شده و یا خروج سرمایه از کشور.

لینک منبع: ابهام ۷٫۶ میلیارد دلاری – نیوز

https://www.news.ir/127653/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%B7%D9%AB%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

خبر اقتصادی