ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار برای مقابله با کرونا در بانک‌ها – نیوزبازتاب خبر news.ir

ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار برای مقابله با کرونا در بانک‌ها

مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اجرای ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا؛ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اجرای ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ و نحوه خدمات رسانی نظام بانکی در ایام تعطیل پیش رو اعلام شد.

 

لینک منبع: ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار برای مقابله با کرونا در بانک‌ها – نیوز

https://www.news.ir/285156/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7/

خبر اقتصادی