ابلاغ شرط بانک مرکزی برای اعطای هرگونه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی – نیوزبازتاب خبر news.ir

ابلاغ شرط بانک مرکزی برای اعطای هرگونه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی

اقتصادنیوز:اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‌‌‌‌‌/حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

لینک منبع: ابلاغ شرط بانک مرکزی برای اعطای هرگونه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی – نیوز

https://www.news.ir/120645/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87/

خبر اقتصادی