آیا پیش‌بینی‌های طلا قابل استناد هستند؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

آیا پیش‌بینی‌های طلا قابل استناد هستند؟

اقتصادنیوز: ​خرید طلا و دیگر فلزات گرانبها در میان مردم بسیار رواج داشته و بسیار سودآور می باشد. به خصوص در شرایطی که مشکلاتی درگیز اقتصاد باشد این سودآوری بیشتر نیز می شود.

لینک منبع: آیا پیش‌بینی‌های طلا قابل استناد هستند؟ – نیوز

https://www.news.ir/130324/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA/

خبر اقتصادی