آیا همچنان قیمت طلا افزایش خواهد یافت؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

آیا همچنان قیمت طلا افزایش خواهد یافت؟

اقتصادنیوز: قیمت طلا در روز های گذشته دچار نوسانات بسیاری بوده است که پیش بینی آن را در بازه های بلند مدت دچار مشکل کرده است. اما همچنان می توان درباره کوتاه مدت پیش بینی کرد.

لینک منبع: آیا همچنان قیمت طلا افزایش خواهد یافت؟ – نیوز

https://www.news.ir/120095/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F/

خبر اقتصادی