آپارتمان ۷۰تا صدمتر در تهران چند؟+جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

آپارتمان 70تا صدمتر در تهران چند؟+جدول

دنیای اقتصاد :متقاضیان تبدیل آپارتمان‌های نقلی به واحدهای دوخوابه یکی از اصلی‌ترین گروه‌های متقاضی تبدیل‌به‌احسن در بازار مسکن به‌شمار می‌آیند که اغلب در دامنه متراژی ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع در جست‌وجوی واحد متناسب با بودجه و سلیقه خود هستند.

لینک منبع: آپارتمان ۷۰تا صدمتر در تهران چند؟+جدول – نیوز

https://www.news.ir/126995/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B0%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84/

خبر اقتصادی