آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت چند+جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت چند+جدول

اقتصادنیوز: مشاوران املاک در مناطق مصرفی شهر تهران عنوان می‌کنند: بخش عمده خریداران فعلی در بازار معاملات ملکی پایتخت، گروهی از متقاضیان هستند که با تغییر وضعیت بودجه‌ای خود، قصد دارند آپارتمان خود را تبدیل به احسن کنند.

لینک منبع: آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت چند+جدول – نیوز

https://www.news.ir/128282/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%AF%D9%88/

خبر اقتصادی