آمریکا تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران را تضمین کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز : «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه مدعی تضمین تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر (۲۷ مهر) شد.

لینک منبع: آمریکا تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران را تضمین کرد – نیوز

https://www.news.ir/126652/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی