آقای جهانگیری، اراده کنترل نیاز است نه دعای مردم/ طمع چشم آبی‌ها به بازار ایران/ سفره ایرانی‌ها کوچک‌تر شد/ پیشخوان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  یکشنبه ۱۱ آبان ماه به بیان مسائلی همچون افزایش کارمزد خدمات بانکی، بهبود تراز تجاری در نیمه دوم سال، سفره ایرانی ها کوچک تر شد، ادامه ریزش نرخ ارز ، می پردازد.

همچنین وادات کالا توسط صاحبان ارز در خارج آزاد شد، بازگشت بورس به مدار رشد، افزایش قیمت اوراق مسکن ، تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۱ آبان ماه به شرح زیر است:

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

بازگشت بورس به مدار رشد/ افزایش قیمت اوراق مسکن/ تشدید سردرگمی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو

 

لینک منبع: آقای جهانگیری، اراده کنترل نیاز است نه دعای مردم/ طمع چشم آبی‌ها به بازار ایران/ سفره ایرانی‌ها کوچک‌تر شد/ پیشخوان – نیوز

https://www.news.ir/247472/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87/

خبر اقتصادی